นิทรรศการ
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

King PrajadhipokExhibition

นิทรรศการ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

King PrajadhipokExhibition

Exhibition on the 2nd Floor

Located at the left wing:
1. Significant events of the Chakri Dynasty in comparison to major events in global contexts
2. H.M. King Prajadhipok’s early years
3. His ordination
4. The royal wedding ceremony
5. His post-marriage life

Located at the right wing:
1. His film and photography collection
2. Chalerm Krung Theatre Mock-up
3. His musical instruments
4. His personal sports equipment and clothes
5. His stationery and private collections

Located at the main hall:
1. After the 1932 Siamese Revolution
2. King Prajadhipok’s abdication
3. His life and royal duties afterwards
4. The return of Royal Relics to Bangkok
5. Collection of items in his remembrance
6. Museum’s history

2012