อัลบั้มภาพสุริยุปราคา
ณ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ. 2472

Solar Eclipse

The residence of German Astronomers

ค่ายที่พักของนักสำรวจชาวเยอรมัน