อัลบั้มภาพสุริยุปราคา
ณ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ. 2472

Solar Eclipse

The King's Pavilion for the Solar Eclipse Observation

พลับพลาที่ประทับสำหรับการทอดพระเนตรสุริยุปราคา