สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

The sketch of
King Prajadhipok Royal Cypher

The sketch of
King Prajadhipok Royal Cypher

แบบร่างพระนามาภิไธยย่อ ปปร.