สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

The sketch of
a medal with a ribbon

The sketch of
a medal with a ribbon

แบบร่างเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ