พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection

Hat Collection

A military hat

A military hat

พระมาลา (ทหารทรงหม้อตาล)