สิ่งของร่วมสมัย

Contemporary
Things

Contemporary Things

A leather wallet with the Royal Cypher of King Prajadhipok

A leather wallet with the Royal Cypher of King Prajadhipok

กระเป๋าหนังสีน้ำตาลสำหรับใส่ธนบัตร ปรากฎอักษรพระปรมาภิไธย ป.ป.ร.