โล่การแข่งขันกอล์ฟประชาธิปก พ.ศ. 2517

a wooden plaque of King Prajadhipok golf charity tournament

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : ไม้ และโลหะ
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ นยนา กุญชร (สวัสดิวัตน์) บริจาค

คำอธิบาย

โล่การแข่งขันกอล์ฟประชาธิปก พ.ศ. 2517 แผ่นไม้สีน้ำตาลเข้ม ด้านหน้ามีตราศักดิเดชน์ทำด้วยโลหะลงยา รูปโล่ มุมล่างมนกลางแหลม กลัดอยู่บนโบว์สีชมพูภายในแบ่งเป็น 3 ช่อง คือ ครึ่งบน 2 ช่อง ครึ่งล่าง 1 ช่อง ครึ่งบนของตราข้างขวา เป็นรูปจักรกับตรีอยู่บนพื้นสีเหลือง ข้างซ้ายเป็นรูปพระเกี้ยวบนพื้นสีชมพู ครึ่งล่างเป็นตราในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ เป็นพระแสงศร 3 องค์ บนพื้นสีเขียว อันเป็นสีของวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ ด้านล่างตราศักดิเดชน์เป็นแผ่นโลหะเป็นทรงรูปริบบิ้นสีทองเส้นขอบสีดำ ตรงกลางพิมพ์สลัก “การแข่งขันกอล์ฟ ประชาธิปก พ.ศ. ๒๕๑๗” ด้านหลังเป็นขาตั้งสามารถกางสำหรับตั้งและพับเก็บได้
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลและสถานศึกษา ในชื่อ “ทุนประชาธิปก” เป็นชื่อที่แสดงที่มาของเงินจากพระราชมรดกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อบรรดาผู้ถวายงานทราบเรื่องนี้ จึงได้จัดการแข่งขันกอล์ฟขึ้นเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศล “ทุนประชาธิปก” เป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๔ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ตราศักดิเดชน์ เป็นตราประจำการแข่งขัน อีกทั้งพระราชทานโล่รางวัลประดับตราองค์นี้แก่ผู้ชนะการแข่งขันด้วย