อัลบั้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จเยือนประเทศอิตาลี พ.ศ.2477

An album with photoraphs of the Royal Visit to Italy 1934

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : กระดาษ
ที่มา : คุณมาโก เด รสสิ บริจาค

คำอธิบาย

อัลบั้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในคราวเสด็จฯ เยือนประเทศอิตาลี พ.ศ.2476-2477 หน้าปกมีอักษรโรมัน Instituto Nazionale LUCE คือ ชื่อองค์กรของประเทศอิตาลี ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเทศ Soggiorno in Roma delle LL. MM. Il Re e La Regina del Siam Marzo – Aprile 1934 – XII หมายความว่า พระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีแห่งสยามเสด็จฯ เยือนกรุงโรม เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 1934
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จฯ เยือนทวีปยุโรป เพื่อทรงรับการรักษาพระเนตร ณ ประเทศอังกฤษ จึงได้เสด็จฯ เยือนประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ทั้งฝรั่งเศส อิตาลี เชคโกสโลวาเกีย และฮังการี เป็นต้น หลังจากที่ทรงรับการรักษาพระเนตรและประทับ ณ ประเทศอังกฤษ ต่อมาจึงทรงสละราชสมบัติ ณ พระตำหนักโนล และสิ้นพระชนม์อย่างสงบ ณ พระตำหนักคอมพ์ตัน