ตลับสายวัดรูปรถ

a double decker bus measuring tape

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : พลาสติก และโลหะ
ที่มา : หม่อมหลวงปรียาภา สวัสดิวัตน์ เดนท์ ให้ยืม

คำอธิบาย

ตลับสายวัดรูปร่างคล้ายรถประจำทาง 2 ชั้น แบบดั้งเดิมของประเทศอังกฤษ หรือ Double decker bus สลับสีขาวกับแดง ข้างตัวรถเขียนว่า Selfridges สันนิษฐานว่าหมายถึง ห้างสรรพสินค้า Selfridges เปิดให้บริการสาขาแรกในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน ด้านหน้ารถมีห่วงโลหะสำหรับดึงสายวัดออกมาใช้งาน นอกจากนี้ ยังอาจเป็นสินค้าของที่ระลึกของห้างเอง ดังเช่น ห้างสรรพสินค้า Harrods ที่มีการออกผลิตภัณฑ์ของตนเอง (House brand) ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค และของที่ระลึก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า House brand ของห้างสรรพสินค้า Selfridges