ถ้วย “รางวัลเตนนิสชายคู่ พ.ศ.๒๔๗๒”"

A trophy of tennis men's doubles competition

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : โลหะ
ที่มา : สถาบันพระปกเกล้าจัดซื้อ

คำอธิบาย

ถ้วยรางวัลกีฬาเทนนิสประเภทชายคู่ในการแข่งขันเมื่อปี 2472 จากการค้นคว้าข้อมูล สันนิษฐานว่าเมื่อ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแข่งขันเทนนิสชิงถ้วยของสโมสรกลาโหมรอบสุดท้าย เป็นการแข่งขันประเภทชายคู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 หลวงประเสริฐศัสตราวุธ กับหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงสนิท สวัสดิวัตน์ คู่ที่ 2 นายร้อยตรีสินหสั่ง
เกตุทัต กับ นายร้อยโททองพูน จารุปาณฑุ แต่ไม่ได้มีการระบุผู้ชนะในการแข่งขันนี้