ไฟแช็คแบบตั้งโต๊ะรูปบาร์เทนเดอร์

Table lighter: a bartender

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : โลหะและพลาสติก
ที่มา : รับมอบจากพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

คำอธิบาย

ไฟแช็ค เครื่องหมายการค้า Ronson’s Art Metal Work Inc. จากประเทศอเมริกา รุ่น Touch tip คือ ใช้ไม้จุดติดไฟ ผลิตในช่วงทศวรรษ 1930 เป็นไฟแช็คตั้งโต๊ะรูปบาร์เทนเดอร์ผู้ชาย ด้านหน้าเคาเตอร์สามารถเปิดได้มีช่อง 2 ช่องสำหรับใส่บุหรี่ ด้านบนสามารถจุดไฟได้ มีอักษรโรมัน Ronson’s Art Metal Work Inc. New Ark NJ. Design Pat Pend No 100.751