ไฟแช็คตั้งโต๊ะรูปโทรศัพท์

Table lighter: a telephone

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : โลหะและพลาสติก
ที่มา : รับมอบจากพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

คำอธิบาย

ไฟแช็คเครื่องหมายการค้า Müller and Grünstein จากประเทศเยอรมนี ผลิตในช่วงทศวรรษ 1930 เป็นฟแช็คแบบตั้งโต๊ะรูปทรงคล้ายโทรศัพท์ มีแป้นหมุนเลข แต่ไม่มีหูฟัง เหนือแป้นหมุนมีแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็น 3 ช่อง เขียนอักษรโรมันว่า D.R.G.M. | D.R.W.Z. | Auslp.a ถัดขึ้นไปเป็นปุ่ม 5 ปุ่ม สีเขียว เหลือง น้ำเงิน แดง และขาว เรียงตามลำดับ ส่วนบน เขียนอักษรโรมันว่า Triphon ด้านบนสุดเป็นส่วนกลไกการจุดไฟ