ไฟแช็คตั้งโต๊ะรูปเรือ

Queen Mary

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : โลหะและไม้
ที่มา : รับมอบจากพิพิธภัณฑ์รัฐสภา (พ.ศ.2544)

คำอธิบาย

ไฟแช็คตั้งโต๊ะรูปเรือแบบแท่งขีดติดไฟ บริเวณหัวเรือสลักคำว่า Queen
Mary มีปล่องไฟ 3 ปล่อง ปล่องตรงกลางดึงออกเป็นหัวไม้ขีดโลหะแบบ
ถาวร (Permanent match) ที่ฐานของเรือมีแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้สำหรับ
ใช้ขีดเพื่อจุดไฟ จากชื่อ Queen Maryสันนิษฐานได้ว่าเรือลำนี้ คือ
เรือ อาร์.เอ็ม.เอส ควีน แมรี (R.M.S Queen Mary) เป็นเรือสำราญ
เดินสมุทรขนาดใหญ่ผ่านเส้นทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
(Transatlantic line) เนื่องจากเป็นเรือสำราญ วัตถุชิ้นนี้อาจเป็นของ
ที่ระลึกที่มีจำหน่ายอยู่ในร้านขายของที่ระลึกบนเรือควีน แมรี