เสื้อทีมกอล์ฟ ตราศักดิเดชน์

A Sakdidet Team's blazer

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : ผ้า
ที่มา : คุณสมสวาท โชติกเสถียร บริจาค

คำอธิบาย

เสื้อทีมกอล์ฟสีเขียวเข้มเป็นสูทคอปกมีกระดุมสีทอง 2 เม็ดตรงกลางด้านหน้า และที่แขนข้างละ 3 เม็ด อกด้านซ้ายบนกระเป๋าปักตราศักดิเดชน์เป็นรูปโล่ มุมล่างมนกลางแหลมภายในแบ่งออกเป็น 3 ช่อง ครึ่งบนของตราด้านขวาเป็นรูปพระเกี้ยวบนพื้นสีชมพู ซ้ายเป็นรูปจักรกับตรีบนพื้นสีเหลือง ครึ่งล่างเป็นตราในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ เป็นพระแสงศร 3 องค์ บนพื้นสีเขียว อันเป็นสีของวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ ติดเข็มกลัดศักดิเดขน์บนปกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าอก เสื้อสูทนี้เป็นของ นายรองสนิท โชติกเสถียร ข้าราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว