เครื่องใช้ส่วนพระองค์

Personal
Equipment

Personal Equipment

Queen Rambhai Barni's PGF Golf Club

Queen Rambhai Barni's PGF Golf Club

ไม้กอล์ฟส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ