อัลบั้มภาพส่วนพระองค์วังไกลกังวล

Klai Kangwon
Palace

The Arch inside
Klai Kangwon
Palace

ซุ้มประตู