อัลบั้มภาพส่วนพระองค์วังไกลกังวล

Klai Kangwon
Palace

Inside Piam Suk Residence in Klai Kangwon Palace

ภายในพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล