อัลบั้มภาพส่วนพระองค์วังไกลกังวล

Klai Kangwon
Palace

A statue for
decoration

รูปปั้นตกแต่งภายในสวน