อัลบั้มภาพสุริยุปราคา
ณ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ. 2472

Solar Eclipse

The Astronomer installing Solar Eclipse Observatory Equipment

นักดาราศาสตร์ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการสำรวจสุริยุปราคา