อัลบั้มภาพสุริยุปราคา
ณ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ. 2472

Solar Eclipse

A group photograph in front of the Solar Eclipse Observatory Equipment

ภาพถ่ายกลุ่มบุคคลด้านหน้าอุปกรณ์สำรวจสุริยุปราคา