อัลบั้มภาพสุริยุปราคา
ณ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ. 2472

Solar Eclipse

Prince and Princess Svasti watching the Solar Eclipse Observatory Equipment

สมเด็จฯ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ และพระองค์เจ้าอาภาพรรณี ทอดพระเนตรอุปกรณ์สำรวจสุริยุปราคา