อัลบั้มภาพสุริยุปราคา
ณ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ. 2472

Solar Eclipse

Solar Eclipse Observatory Equipment

อุปกรณ์สำรวจสุริยุปราคา