อัลบั้มภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พ.ศ. 2468

The Royal
Coronation
Ceremony

The Royal
Coronation
Ceremony