หนังสือ A Record of Buddhistic Kingdoms Being an Account by The Chinese Monk FA-HIEN of His Travels in India and Ceylon

Book: A Record of Buddhistic Kingdoms Being an Account by The Chinese Monk FA-HIEN of His Travels in India and Ceylon

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : กระดาษ
ที่มา : รับมอบจากพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

คำอธิบาย

หนังสือเกี่ยวกับบันทึกการเดินทางของพระภิกษุชาวจีน ชื่อ ฟาเหียน หรือ ในพุทธอาณาจักร เป็นพื้นที่บริเวณที่ได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธ ช่วงพ.ศ. 942 – 957 ในหนังสือมีภาพจำลองเส้นทางการเดินทางของภิกษุฟาเหียนเริ่มตั้งแต่ประเทศจีน ลงไปถึงเกาะสุมาตรา และต่อไปยังเกาะซีลอน หรือศรีลังกาในปัจจุบัน อินเดีย และทิเบต เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ประวัติศาสต์ และภูมิศาสตร์ นับว่าเป็นันทึกสำคัญทางประวัติ์ศาสตร์ ได้รับการแปลในหลายภาษา รวมถึงภาษาไทย ในชื่อว่า “จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน”