สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

The sketch of
King Prajadhipok Commemoative Coin

The sketch of
King Prajadhipok Commemoative Coin

แบบร่างเหรียญที่ระลึกพระบรมรูปรัชกาลที่ 7