สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

The sketch of the
Monument of King Prajadhipok

The sketch of the
Monument of King Prajadhipok

แบบร่างพระบรมราชานุสาวรีย์