สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

The sketch of
Queen Rambhai Barni Royal Cypher

The sketch of
Queen Rambhai Barni Royal Cypher

แบบร่างพระนามาภิไธยย่อ รพ.