สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

King Prajadhipok's Visit to Indochina Iterinary in 14 April - 8 May 1930

King Prajadhipok's Visit to Indochina Iterinary in 14 April - 8 May 1930

สมุดตารางการเสด็จฯ อินโดจีน 14 เม.ย. - 8พ.ค. 1930