สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

Portrait of
Girolamo de'Rossi, Italian Ambassador to Siam

Portrait of
Girolamo de'Rossi, Italian Ambassador to Siam

ภาพนาย Girolamo de'Rossi เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำสยาม ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จเยือนประเทศอิตาลี เมื่อ พ.ศ. 2477 พร้อมกรอบ