สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

Blessing card from Prince Paripatra Sukhumbandhu, Prince of Nakhon Sawan

Blessing card from Prince Paripatra Sukhumbandhu, Prince of Nakhon Sawan

บัตรอวยพรและแสดงความขอบคุณ พร้อมตรา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต