สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

Italian Magazine: La Domenica del Corriere with a picture of King Prajadhipok and Queen Rambhai Barni at the back

Italian Magazine: La Domenica del Corriere with a picture of King Prajadhipok and Queen Rambhai Barni at the back

นิตยสาร La Domenica del Corriere ปกหลังพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี