สิ่งของร่วมสมัย

Contemporary
Things

Contemporary Things

Commemorative plate Celebrating the Royal Coronation of King George the Fifth

Commemorative plate Celebrating the Royal Coronation of King George the Fifth

ชามฉลองบรมราชาภิเษกพระเจ้าจอร์จที่ 6 เนสเล่ ค.ศ. 1937