ภาพจากฟิล์มเนกาทีพ
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2473

Negative
Film

Negative Film

Photographs of National Scout Assembly 1930:
King Prajadhipok and Queen Rambhai Barni at the Pavilion

ภาพจากฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 2473
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประทับยืนบนปรัมพิธี