ภาพจากฟิล์มเนกาทีพ
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2473

Negative
Film

Negative Film

Photographs of National Scout Assembly 1930:
Men riding horses

ภาพจากฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 2473
ภาพบุคคลถือธงและนั่งบนม้า ด้านหลังเป็นบุคคลแต่งกายชุดทหารนั่งบนม้า