ภาพจากฟิล์มเนกาทีพ
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2473

Negative
Film

Negative Film

Photographs of National Scout Assembly 1930:
A group photograph

ภาพจากฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 2473
ภาพบุคคลในชุดลูกเสือยืนเข้าแถว มีป้าย "ค่ายลูกเสือ มณฑลอยุธยา"