พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection

Hat Collection

Royal Artillery Hat

Royal Artillery Hat

พระมาลา (ทหารปืนใหญ่)