พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection

Hat Collection

A straw hat for a boater

A straw hat for a boater

พระมาลาลำลอง Boater (โรงเรียนอีตัน)