พระบรมฉายาลักษณ์สองพระองค์

Royal
Portrait

Royal
Portrait

Portrait
at New York
Studio

Portrait
at New York
Studio

พระบรมสาทิสลักษณ์คู่รัชกาลที่ 7 และ
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พร้อมกรอบ ในวันอภิเษกสมรส