พระบรมฉายาลักษณ์สองพระองค์

Royal
Portrait

Royal
Portrait

Portrait
at New York
Studio

Portrait
at New York
Studio

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉลององค์ชุดสากล ฉายที่สตูดิโอในนิวยอร์ค