อัลบั้มภาพเสด็จฯ เยือนประเทศอิตาลี
พ.ศ. 2476-2477

Italy
Tour

Italy
Tour

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขณะเสด็จเยือนประเทศอิตาลี พ.ศ.2477