2558

นิทรรศการ 7 เรื่องของในหลวงรัชกาลที่ 7
ที่คนไทย(อาจ)ไม่เคยรู้

24 – 28 กรกฎาคม 2558 เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงาน “สัปดาห์ประชาธิปก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมฉลองวาระ 120 ปี พระบรมราชสมภพ และครบ 100 ปี การเสด็จนิวัตพระนครเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ ลานกิจกรรม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“นำเสนอพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันทรงคุณค่า 7 เรื่องที่คนไทยควรได้รับรู้เพื่อสร้างความตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทย ซึ่งได้แก่
1. การศึกษาก้าวล้ำด้วยพระกรุณา
2. ทรงเสริมค่าชีวิตคู่ให้ยืนนาน
3. ปราชญ์นักอ่านมีหนังสือคือหัวใจ
4. สะพานแห่งรัชสมัยเชื่อมใจไทยทั้งผอง
5. กระบอกเสียงกระจายข่าวของชาวไทย
6. ภาพเคลื่อนไหวบันทึกประวัติศาสตร์
7. เตรียมพระราชทานรัฐธรรมนูญ”

Gallery

2558