2558

นิทรรศการอวดภาพเก่าเล่าความหลัง

4 – 28 กรกฎาคม 2558 เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงาน “สัปดาห์ประชาธิปก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมฉลองวาระ 120 ปี พระบรมราชสมภพ และครบ 100 ปี การเสด็จนิวัตพระนครเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ ลานกิจกรรม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยได้เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมส่งภาพถ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันย้อนอดีตและรำลึกถึงความทรงจำอันประทับใจผ่านภาพถ่ายในช่วงระหว่างปี 2468 – 2477 ซึ่งภาพที่ได้รับคัดเลือกมาจัดแสดงให้ชมในครั้งนี้มีประมาณ 100 ภาพ

Gallery

2558