2549

นิทรรศการสายสัมพันธ์สองธรรมราชา

2 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2549

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“วัตถุประสงค์ในการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ สายสัมพันธ์สองธรรมราชา” เนื่องในมหามงคลรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่ให้ทราบถึงสายสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และคติธรรมที่ทั้งสองพระองค์ทรงยึดมั่น ตลอดจนความละม้ายกันในเรื่องพระราชนิยมทางด้านการถ่ายภาพ และภาพยนตร์และดนตรี
พิธีเปิดนิทรรศการครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2549 โดยพลเรือตรี หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ”สายสัมพันธ์สองธรรมราชา” ด้วยทรงเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 มีพิธีเปิดนิทรรศการด้วยการแสดงดนตรีแจ๊ส โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง คือ นายเทวัญ ทรัพย์แสนยากร และคณะ ทำให้มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 167 ราย นับว่ามีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมา”

Gallery

2549