นาฬิกาปลุกส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

an alam clock

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : โลหะ
ที่มา : คุณวีระวัฒน์ พิทักษ์สรยุทธ บริจาค

คำอธิบาย

นาฬิกาเครื่องหมายการค้า Jaegar-LeCoultre เป็นตัวแบบที่เคยผลิตในนาม Jaeger ก่อนที่จะควบรวมกิจการกับ LeCoultre แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ตอนที่เป็นของ Jarger ไม่มีวันที่ข้างล่าง แต่เมื่อเป็น Jaegar-LeCoultre มีการเพิ่มวันในสัปดาห์ วันที่ และเดือน ด้านหลังของนาฬิกามีกลไกสำหรับปรับเข็ม