ตลับสายวัดรูปวงรี

an oval shaped measuring tape

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : พลาสติก ผ้า และโลหะ
ที่มา : หม่อมหลวงปรียาภา สวัสดิวัตน์ เดนท์ ให้ยืม

คำอธิบาย

ตลับสายวัดรูปวงรี ด้านหน้าผประดับด้วยผ้าปักลายดอกไม้สีเหลืองและสีน้ำเงิน ด้านหลังเป็นสีชมพูเข้ม มีป้ายสีขาว เขียนอักษรโรมัน Gimbels และมีตัวเลข 5P 020 .59 จากการสันนิษฐาน พบว่า Gimbels หมายถึง ห้างสรรพสินค้า Gimbels ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโดย Adam Gimbel ในปี 1842 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1920 ห้างสรรพสินค้า Gimbel เป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ต้องมาปิดตัวลงในช่วงทศวรรษที่ 1980 ส่วนตัวเลข .59 หมายถึง ราคา 59 เพนซ์ ซึ่งเป็นราคาขายของวัตถุชิ้นนี้ ด้านข้างของวัตถุมีห่วงโลหะติดกับสายวัดสำหรับดึงออกมาใช้งาน