ที่อยู่

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

ติดต่อ

โทรศัพท์: 0 2280 3413 4
โทรสาร: 0 2281 6820
อีเมล: kpimuseum@kpi.ac.th

วัน-เวลา ที่ให้บริการ

ทุกวัน (เว้นวันจันทร์ วันปีใหม่ และสงกรานต์)
ตั้งแต่เวลา: 09.00 – 16.00 น.
ให้บริการนำชมเป็นหมู่คณะ
โปรดติดต่อล่วงหน้า(ไม่เสียค่าเข้าชม)