ชุดถ้วยน้ำชา 4 ชิ้น (1/4)

a tea cup set of 4 (1/4)

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : พอซเลน
ที่มา : หม่อมราชวงศ์ทินศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ บริจาค

คำอธิบาย

ชุดถ้วยน้ำชาพร้อมจาน จำนวน 4 ชุด ลวดลายบนแก้วแสดงตำนานเทพปกรณัมกรีกแตกต่างกันทั้ง 4 ชิ้น ข้างใต้ถ้วยชามีตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า แต่ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากลักษณะคล้ายกับทั้งเครื่องหมายการค้าของเยอรมนีและออสเตรีย เพียงแต่มีองค์ประกอบที่ทำให้การยืนยันไม่สามรถทำได้ นอกจากสัญลักษณ์แล้ว ยังมีสลักคำว่า วังสุโขทัย เป็นไปได้ว่าได้รับมาก่อนการขึ้นครองราชย์ เมื่อครั้งยังประทับอยู่ที่วังสุโขทัย ถ้วยชาใบที่ 1 แสดงให้เห็นภาพของจูปิเตอร์ที่แปลงกายเป็นไดอาน่าเพื่อล่อลวงคาลลิสโต และมีคิวปิดซ่อนตัวอยู่ด้านหลัง